Darba laika uzskaites sistēma no 20 EUR/mēn, gatava lietošanai - Profita.Solutions
Profita.TimeTracker

Darba laika uzskaites sistēma

 • klientu datu bāze
 • objektu datu bāze
 • darbu un darbinieku datu bāze
 • punktu sistēma par darbu izpildi
 • izplatīta piekļuve direktoriem un vadītājiem
 • katalogi, statusi, uzdevumi, pasūtījumu veidlapas un aizpildīšana
 • analītika objektiem, darbiem un darbiniekiem
 • jūs maksājat tikai abonēšanas maksu, izveide ir bez maksas!
 • maksa par lietotāju skaitu no 1 līdz 10:
  25 €/mēn, maksājot par 1-5 mēnešiem
  23 €/, maksājot par 6-11 mēnešiem
  20 €/, maksājot par 1 gadu
  5 €/mēn par katru papildu lietotāju, sākot no 11
service-image