Pakalpojuma sniegšanas noteikumi - Profita.Solutions
Noteikumi

Pakalpojumu sniegšanas noteikumi

Jēdzieni:
 • Serviss - ierīču un programmatūras komplekss, kas nodrošina e-tirdzniecību un mājas lapu darbību.

 • Serveris - dators vai datoru grupa, kas ir pieslēgti pie interneta un nodrošina Servisa darbību.

 • Provaiders - uzņēmums, kas apkalpo Serveri, nodarbojas ar nepieciešamās programmatūras izstrādi un sniedz Servisu.

 • Pārdevējs - jebkura fiziska vai juridiska persona, kas saņem Servisu un sniedz informāciju par savām precēm un pakalpojumiem.

 • Vietne - interneta mājas lapa (tīmekļa lappušu kopums), kuras darbība tiek nodrošināta Servisa sniegšanas ietvaros. Vietne satur informāciju par Pārdevēju, viņa precēm un pakalpojumiem. Informāciju Vietnē publicē Pārdevējs.

 • Apmeklētājs - jebkura fiziska vai juridiska persona, kas apskata informāciju un veic informācijas apmaiņu ar interaktīvu formu starpniecību Vietnē. Apmeklētāji var pasūtīt preces un pakalpojumus, kas ir pieejami Vietnē.
Noteikumi:
 1. Provaiders neuzņemas atbildību par saturu, kas tiek publicēts Vietnē: informācija par precēm, pārdevējiem un cita informācija, kas tiek publicēta teksta, grafiskajā, multimēdiju vai jebkādā citā formā.

 2. Provaiders neuzņemas atbildību par Pārdevēja Latvijas Republikas likumu un citu saistošu noteikumu neievērošanu. Tas attiecas arī uz citu valstu likumu un saistošo noteikumu neievērošanu, kuru pilsoņu vajadzībām ir paredzēta Vietnes darbība. Šādu pārkāpumu gadījumā, kā arī varas iestāžu attiecīgo rīkojumu gadījumā, Provaiders patur tiesības apturēt vai izdzēst informāciju, ko ir publicējis Pārdevējs.

 3. Pārdevējs uzņemas atbildību par publikāciju un citu materiālu autortiesību iegādi un/vai saskaņošanu ar autortiesību īpašnieku. Autortiesību neievērošanas gadījumā Provaiders patur tiesības pilnīgi vai daļēji apturēt vai izdzēst informāciju, ko ir publicējis Pārdevējs. Strīda situācijās Provaiders rīkojas saskaņā ar likumdošanu un tiesas lēmumiem.

 4. Pārdevējs uzņemas atbildību reģistrēt savu saimniecisko darbību atbilstoši normatīvajiem aktiem un iegādāties un/vai nodrošināt tās darbībai nepieciešamos sertifikātus, licenses, atļaujas un citus līdzīgus dokumentus. Pārdevēja pienākums ir patstāvīgi pagarināt šo dokumentu derīguma termiņu, ja nepieciešams.

 5. Provaiders neuzņemas atbildību par pilnīgu vai daļēju savstarpēju saistību neizpildi starp Pārdevēju un trešo pusi, tajā skaitā arī starp Pārdevēju un Apmeklētājiem. Provaiders neuzņemas atbildību Pārdevēja un Apmeklētāju priekšā par trešās puses darbībām Servisa ietvaros, arī par citu Apmeklētāju darbībām.

 6. Provaiders sniedz pakalpojumu savā ierīču un programmatūras platformā. Provaiders nav atbildīgs par jebkāda veida pārtraukumiem Servisa darbībā, kuri radās citu uzņēmumu pakalpojumu sniegšanas pārtrūkuma rezultātā.

 7. Serviss tiek sniegts Pārdevējam tāds, kāds tas ir pieslēgšanas brīdī bez papildus saistībām no Provaidera puses. Pārdevējam ir iespēja novērtēt Servisa vērtību, atbilstību prasībām, darbspēju un nepieciešamību demonstrācijas perioda laikā.
 8. Pakalpojumu apmaksā Pārdevējs saskaņā ar tarifiem vai rēķiniem. Ja Pakalpojums netiek apmaksāts ilgāk par 1 (vienu) kalendāro mēnesi, Provaideram ir tiesības atvienot Vietni no pakalpojuma. Ja par Pakalpojumu netiek apmaksāts ilgāk par 3 (trīs) kalendārajiem mēnešiem, Provaideram ir tiesības noņemt Vietni no Servera.